Teatr w Bydgoszczy im. Hieronima Konieczki

Jeżeli chodzi o teatr w Polsce, to jedną z ciekawszych placówek kulturalnych tego typu jest dzisiejszy Teatr Polski imienia Hieronima Konieczki w Bydgoszczy. Pierwotnie nazwany Miejskim Teatrem w Bydgoszczy, ośrodek powstał w 1920 roku i miał bardzo trudne początki. Pieniędzy było zbyt mało, scena nie mogła złapać kontaktu z publicznością, dyrektorzy byli źle odbierani przez radę miasta, pracownicy strajkowali, gdy brakowało pensji, a do tego prasa nie była za przychylna teatrowi. Z początku grano bardzo ambitny repertuar, który nie spotkał się ze zrozumieniem publiczności. Przez najbliższe kilka lat, mimo częstych zmian dyrektorów, sytuacja teatru nie zmieniła się na lepsze. Nadal trwały nieporozumienia z miastem. Aby ratować scenę, zaczęto wprowadzać pozycje stricte rozrywkowe. Stabilniejsza okazała się dopiero dyrekcja Władysława Stomy, która trwała od 1927 do 1938 roku. Wystawiono wówczas ponad trzysta siedemdziesiąt sztuk i jednocześnie starano się zachować balans między cięższym, a lżejszym repertuarem. Najbardziej udanymi przedstawieniami z tego okresu były wariacje na temat polskiego dramatu romantycznego.

Po wojnie Teatr początkowo był sceną prywatną, lecz wkrótce przemianowano go na Teatr Polski. Dyrektorem został prowadzący teatr zaraz przed wojną Aleksander Rodziewicz. Na inaugurację zagrano ?Zemstę.? Grano głównie klasykę. W kolejnym sezonie teatrem kierował Wilam Horzyca, który podołał skompletowania silnego zespołu aktorskiego. Horzyca był zwolennikiem ambitnego repertuaru. Wystawiano między innymi ?Obronę Ksantypy? Morstina i ?Szelmostwa Skapena? Moliera. Gdy Horzyca opuścił teatr, odeszło wraz z nim wielu wybitnych aktorów. Powrócono do repertuaru rozrywkowego, a sam teatr wkrótce upaństwowiono. Jak w wypadku większości scen w Polsce, ożywienie przyszło przy odwilży z 1956 roku. Grano sztuki zachodnie, a także dużo klasyki, w tym antycznej. Dyrekcja pracowała z ciekawymi scenografami, a na scenie występował silny zespół aktorski.

Podczas dziesięcioletniej dyrekcji Zygmunta Wojdana, teatr podupadł pod względem formy. Przez najbliższe lata grano ambitny repertuar, lecz dużo brakowało do wysokiego poziomu. Zmiana przyszła w latach 1988-1994, kiedy kierownictwo objął Marczewski, zajmujący się problemem odpowiedzialności moralnej narodu i jednostki. Dalej teatrowi szefowali Górski oraz Walden. W 2000 roku nadano placówce imię Hieronima Konieczki ? słynnego aktora związanego z teatrem bydgoskim. Od 2006 roku dyrektorem jest Paweł Łysak, laureat Paszportu Polityki, który prowadzi prężną i otwartą na nowości i poszukiwania scenę.