Nowości:

Przewodnik turystyczny

Oprowadzacz turystyczny ma dużo zadań, jakie ma obowiązek wypełniać sumiennie, z poświeceniem, a przede wszystkim dbać o podróżników oraz opiekować się nimi, podczas zwiedzania tras. Zawód jakim jest przewodnik, podzielić wolno na kilka podgrup, którymi między innymi są: pilot górski, jaki określony jest dla wiarygodnych obszarów górskich, pilot miejski, dla pojedynczych miast, oraz przewodnik terenowy, jaki absorbuje się oprowadzaniem podróżników po danych województwach, lub też wytyczonych regionach geograficznych – gorąco zapraszamy na Wycieczki fakultatywne. Do ostatecznych zadań przewodników turystycznych można w następstwie tego zaliczyć w głównej mierze profesjonalne udzielenie wiadomości o kraju, miejscach które odwiedzają turyści, obszarach, a także o obiektach turystycznych, które napotykają oni na swej drodze. Pomocnym jego obowiązkiem jest fakt, nauki poszanowania przyrody, oraz przekazanie informacji w zakresie mijanego krajobrazu, rzeźby geologicznej lub ewentualnie również cech jakie on ma oraz jego historii. Bardzo ważne jest też to by umiał on udzielić pomocy grupie turystów jaka z nim podąża.