Nowości:

Sklep elektroniczny

Aby nasze głośniki basowe pełniły rolę przetworników super basowych, należy zaopatrzyć je w odpowiednie filtry pasmowo przepustowe, jakie ograniczą górny obręb częstotliwości. Mogą to być wersje aktywne i pasywne, w zależności od typu i podziału. Teoretycznie można przyjąć, iż nie ma dolnej granicy pasma przenoszenia, choć nie to większego sensu – znacznie więcej na witrynie Sklep elektroniczny. Ucho ludzkie nie słyszy dźwięków poniżej częstotliwości 20Hz, a oraz same odtwarzacze nie pracują niżej tej wartości. Skutkiem tego dolna granica pozostała przyjęta na 20Hz.