Nowości:

Diagnoza psychologiczna

Pomoc psychoterapeutyczna w nurcie terapii systemowej
Pomoc psychologiczna w myśl terapii systemowej oferowana jest w gabinecie psychoterapeutki Agaty Poręby – Chabros w Lublinie. Klienci którzy pojawiają się w gabinecie pracującej w Lublinie psycholog w pierwszej kolejności mogą korzystać z diagnozy psychologicznej, obejmującej: zdiagnozowanie sprawności intelektualnej, diagnozowanie osobowości albo zdiagnozowanie zaburzeń. Jest to zależne od tego, czego dotyczy konkretny przypadek. Wszystkie diagnozy realizowane są zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla osób dojrzałych. Jeżeli klient ma takie życzenie, to diagnoza może być przedstawiona pisemnie, dla dalszych konsultacji lub, na potrzeby określonej instytucji. Pomoc taka jak diagnoza psychologiczna zrealizowana jest na podstawie indywidualnych przesłanek. W czasie psychoterapii pacjenci mogą dookreślić z pomocą psychoterapeutki, jakiej zmiany oczekują w życiu oraz jak mogą to w trakcie psychoterapii uzyskać. Terapia może zostać skierowana do jednego klienta, do pary albo do rodziny.